אפריל 14, 2024

הלוואות

הלוואות

אנשים נקלעים, לעיתים, למצבים בהם הם זקוקים לסכומי כסף גדולים במיידית. אחת האופציות העומדות בפניהם היא נטילת הלוואות מגופים פיננסיים המספקים אותן. בנקים מלווים כספים בכמויות גדולות אבל גם חברות ביטוח, חברות אשראי, גופים פרטיים שמתמחים בתחום ועוד מציעים סכומי כסף נכבדים ללווים. יש מספר סוגי הלוואות שיכולות להתאים לאנשים רבים. "שפיצר" היא  הפופולארית ביותר ובמהלכה מוחזר מדי חודש סכום מהקרן בצירוף הריבית שנקבעה בין שני הצדדים. "גרייס" היא סוג אחר ובה משולמת מדי חודש ריבית בלבד. הקרן עצמה תוחזר רק בסוף תקופה.

תנאי ההלוואות משתנים מאחת לשנייה. המשתנים הינם אחוז הרבית שגובה כל מוסד. ככלל, ככל שתקופת ההחזר קצרה יותר, כן הריבית נמוכה יותר, ולהיפך. תנאים אחרים הינם: אפשרות לחיסולן במיידית ללא קנסות, אפשרות למחזרן באחרות. כלומר:  לחסל קיימת ולקחת אחרת תחתיה בתנאים טובים יותר, לתקופה ארוכה יותר, או על פי אופציות אחרות המתאימות ללווה והמוסכמות על שני הצדדים. יש תנאים אחרים בהם יכול הלווה לבקש דחיית תשלום באישור בעת מחנק כספי. שקלול כל התנאים הללו חשוב והכרחי.

הגופים  הפיננסיים מבקשים, במקרים רבים, ערבויות לכספים שהם נותנים. קיימים סוגי ערבויות שונים ובהם: רכוש בצורת נדל"ן או  מכונית, תכניות חיסכון, קופות גמל וכספים אחרים אשר ניתן לחלט בקלות וללא מאמץ. הלווה הנותן בטוחות אלו מצהיר, למעשה, כי הוא יודע שכספים שלו יכולים להילקח במצבים בהם הוא אינו עומד בהתחייבויותיו. משום כך, יש צורך לכל אחד לתכנן היטב את המהלך ולדאוג שיוכל להחזיר את הכספים החודשיים בקביעות ועל פי לוח  הזמנים שנקבע. כך, הוא יימנע מקנסות, מריביות גבוהות ומהסתבכויות נוספות.

הלוואות נלקחות למטרות שונות ביניהן: רכישת רכב או רכוש יקר אחר, שיפוצים, מימון לימודים, אירועי חתונה ואירועים יקרים אחרים, נסיעות לחו"ל ועוד. יש מקרים בהם זקוק הלווה לכספים מיידיים לטווח קצר והוא אינו רוצה לשחרר תכנית חיסכון או קופת השתלמות טרם זמנן. יש מקרים אחרים בהם  הוא סבור שהוא יכול להרוויח יותר מהשקעות שונות מאשר סכום הריבית שהוא משלם על ההלוואה. מומלץ לפנות לגוף פיננסי מוכר לצורך ביצוע העסקה.