אפריל 14, 2024

הכל על תפילין

תפילין

תפילין

מצוות התפילין הינה אחת ממצוות היסודיות בחייו של כל יהודי. היא נחשבת למצווה אינדיבידואלית ואישית מאוד אשר מחברת מאוד את העושה אותה אל אלוהיו. מצוות יסוד אחרות הן שמירת השבת וברית  המילה. הפעם הראשונה שבה  מתוודע כל בן זכר יהודי להנחת התפילין היא סמוך לבר המצווה. בגיל זה הוא לומד להניח תפילין ולומר את הברכות הקשורות למצווה. מכאן, ואילך הוא אף נחשב לבוגר. המצווה נעשית ביום ולא בלילה ובימי חול, כאשר בשבת ובחגים אין מניחים אותן.

תפיליןתשמיש קדושה זה מורכב משתי קופסאות עור. האחת "תפילין של ראש" והשנייה "תפילין של יד". בתוך כל קופסא יש קלף שעליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה. הכתיבה נעשית על פי שתי שיטות: שיטת רש"י ושיטת רבנו תם. לקופסת  הראש מחוברות רצועות המתדלדלות מהן בשעה שמניחים אותה על הראש. ואילו לקופסה השייכת לידיים יש רצועות ארוכות אשר בעת השימוש מתלפפות סביב הזרוע וכף היד. יש סדר קבוע להנחתן והורדתן. מקובל לומר ברכות מסוימות בעת ההנחה, ובנוסף, להתפלל בשעה שהן מונחות על הראש והידיים.

הקלף שבתוך הקופסא נכתב על ידי סופר סת"מ ירא שמיים שהוסמך לאומנותו על ידי מוסדות רבניים. הוא זה שבנוסף  כותב על קלפים המיועדים לספרי תורה ולמזוזות. ביסוד המצווה יש עקרון של "נעשה ונשמע" כאשר תפילין היד מסמלת את עקרון הנעשה, ואלו של הראש את הבנת הדברים. נוסף לכך, תפילין הראש מחולקות לתאים נפרדים ואילו אלו של היד מורכבות רק מתא אחד. גם לכך יש סמל ואמירה מיוחדים שמדברים על כך שמעשי האדם צריכים להיות מאוחדים ומזוהים עם מסורת ישראל.

הן עשויות מבתים שונים הנבדלים ביניהם. יש בתים העשויים מעור בהמה דקה, אחרים מעור של בהמה גסה ובתים העשויים מעור של בהמה גסה מהודרת. כל בתי התפילין איכותיים וכל אחד יכול לבחור באלו המתאימים לצרכיו על פי טעמו, יכולותיו הכספיות ורמת ההשקעה שהוא מוצא לנכון. מומלץ לרכוש אותן ממשווק בעל מוניטין אשר מקפיד על כל תהליך הייצור. הם יהיו איכותיים וטהורים כיאה לתשמישי קדושה החשובים לכל יהודי באשר הוא.