אפריל 14, 2024

שרוולים לפינוי פסולת

שרוולים לפינוי פסולת

כל נושא של פרויקטים הקשורים לבנייה ושיפוצים, הם אינם עניין של מה בכך. יש להיערך מראש גגם מבחינה בטיחותית, יעילות בעבודה וכן עמידה בחוקי המשרד לאיכות הסביבה, הוועדה לתכנון ובנייה והעירייה או המועצה שבה נמצא פרויקט הבנייה. יש להמציא את האישורים הדרושים ולמצוא חבר אשר משכירה שרוולים לפינוי פסולת. ניתן תמיד להתאים את השרוולים אשר מיועדים לפינוי פסולת על פי גובה הקומות ולפי הרחק אשר בה נמצאת המכולה המרכזת את פינוי הפסולת.

מכולה שאוגרת את פסולת הבנייה גם היא חייבת להיות מותאמת כאש יהיה בה פתח בגודל המתאים לשרוול עצמו. חברות רבות, מעניקות שירותי מלאים לפינוי הפסולת, כך שבסוף כל יום עבודה, הן תפנינה את הפסול לאתר מורשה שבו מטמינים את הפסולת שנותרה מהבנייה.

הנהלים המחמירים של המשרד לאיכות הסביבה בדבר פינוי פסולת בנייה

בישראל, כמו בשאר הארצות בעולם, ישנם תקנים מחמירים בדבר פינוי פסולת בנייה. גם אם אתם מבצעים בביתכם או בדירתכם שיפוץ, יש לדאוג כי הקבלן ידאג מראש לציוד פינוי הפסולת כמו שרוולים לפינוי פסולת, מכולה וציוד נלווה נוסף המיועד למטרת פינוי פסולת שנותרה מהבנייה. הקבלן יהיה חייב לוודא כי הפסולת במכולה אינה עולה על גדותיה ולפנות בזמן את המכולה. יש לציין כי גם הוועדה לתכנון ובנייה מחייבת את הקבלן להציג בפניה חוזה מול אתר מורשה לפינוי וטיפול בפסולת בנייה.

 מה כדאי לדעת לפני ששוכרים שרוולים לפינוי פסולת?

קבלני בניין או קבלני שיפוצים, יודעים כי על שרוולים לפינו פסולת להיות סגורים היטב, כך שחלילה לא ייפלטו מהם חומרי בנייה, אשר עשויים להזיק חלילה לעוברים ושווים בסמוך לאתר הבנייה.  גם מבחינת החיסכון  של כוח האדם כמו הפועלים העובדים באתר הבנייה או השיפוצים. כאשר קיימים שרוולים שאוספים את הפסולת ישירות למכולה , הם אינם צריכים להתעסק עם פינוי וניקיון הפסולת, כאשר קיים ציוד יעיל שמתאים לתקנות איכות הסביבה.

את שרוולי פינוי פסולת בנייה, ניתן לראות בפרויקטים שונים כגון שיפוץ משרדים, דירות או בתים, חברות קבלניות הבונות בנייני מגורים או משרדים וקבלנים המבצעים פרויקטים ברחבי הארץ של תמ"א 38.