דצמבר 3, 2023

עריכת פטנטים

עריכת פטנטים

פטנט הוא זכות משפטית הניתנת על ידי המדינה לבעל המצאה לזמן קצוב. פטנטים ניתנים עבור המצאות חדשות בתחום של תהליכי ייצור, מוצרים, טכנולוגיות. תוכנות ייחודיות וכדומה. הפטנט מוגבל למדינה בה הוא הוגש אבל ניתן להגיש אותו בכל מדינה אחרת תוך שנה, והוא יוכר  מהתאריך שבו הוא הוגש לראשונה במדינת  האם. יש צורך לערוך את  הפטנט בצורה נכונה מבחינה טכנית ומשפטית על מנת שניתן יהיה להבין אותו כהלכה, ובעת  הצורך, להגן עליו בבתי משפט. עריכת פטנטים מתבצעת על ידי עורך פטנטים אשר חייבת להיות לו הסמכה משפטית וטכנולוגית והוא צריך להיות מצויד ברישיון מיוחד המסמיך אותו לכך.

עריכת פטנטים

חוק הפטנטים בישראל משנת 1967 מסדיר את המקצוע מבחינה חוקית. קבלת הרישיון מותנית בתואר מדעי או הנדסי במוסד להשכלה גבוהה, בעיסוק במקצוע במשך 3 שנים לפחות, בהתמחות של שנתיים לפחות במשרד עורכי פטנטים, ברשות הפטנטים או במחלקת פטנטים של מפעל תעשייתי. יש צורך לעמוד במבחני רישוי של רשות הפטנטים, המדגמים וסימני סחר. עורך הפטנטים חייב להיות בעל תושבות ישראלית מאחר ורק עורך פטנטים ישראלי יכול לעסוק במקצוע בישראל. עריכת פטנטים נעשית, איפה, על ידי מומחים לנושא על מנת שלבעלי הפטנטים תהיה הגנה מקסימאלית על הפטנט שהגו.

החשיבות העיקרית של נותן השירות הזה היא בעריכת כל החומר והמידע שמוגש לו על ידי הוגה הפטנט ובהגשתו לרשות הפטנטים לצורך בחינה ואישור. אחד החלקים החשובים בעריכה היא הצגת תביעותיו (דרישותיו)של הממציא על מנת שיוכל לקבל עליהם הגנה. ניסוח  התביעות חייב להיעשות כהלכה על מנת שבוחני הפטנט יוכלו לבדוק אותם היטב. הבדיקה לגבי כל המצאה חדשה קפדנית מאוד ולא יאושר פטנט אשר "דורך" על פטנט אחר הקיים בשוק, על מוצר דומה שכבר קיים וכדומה. במקרה זה יטענו הבוחנים כי אין שום חידוש המצאה ויפסלו את  הבקשה. מעבר לשירות של עריכת פטנטים מספק המומחה גם הגנה על פטנטים בבתי משפט, בתנאי שלצידו יהיה עורך דין המייצג אף הוא את  התובע.  ובנוסף, מסייע לבעל  ההמצאה בהגשת הפטנט בארצות אחרות בעולם.